Przewodnik po programie Toolbox

1 — Co to jest Boom!™ Box GTS Toolbox?

Program Boom!™ Box GTS Toolbox umożliwia aktualizację map w systemie nawigacyjnym. Upewnij się, że korzystasz z oprogramowania Harley-Davidson® BOOM™ Box GTS w wersji MY19.18.35.00 lub nowszej.

To bezpłatna aplikacja, która umożliwia kupowanie, pobieranie i instalowanie aktualizacji map w systemie nawigacyjnym.

2 — Instalacja programu Boom!™ Box GTS Toolbox

Program Boom!™ Box GTS Toolbox można szybko i łatwo zainstalować.

 • Upewnij się, że Twój komputer spełnia minimalne wymagania:
  • szerokopasmowe łącze internetowe (zalecane);
  • system operacyjny Windows 7 lub nowszy albo Mac OS X 10.10 lub nowszy.
 • Upewnij się, że masz
  • nośnik pamięci USB (co najmniej 16 GB);

2.1 System Windows

 1. Na stronie https://harleydavidson.welcome.naviextras.com wybierz przycisk Pobierz program Toolbox dla systemu operacyjnego Windows.
 2. Aby rozpocząć instalację, kliknij dwukrotnie pobrany plik i w wyskakującym okienku kliknij przycisk Uruchom.
 3. Wybierz preferowany język Kreatora instalacji.
 4. Aby zainstalować aplikację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

System Mac OS X

 1. Na stronie https://harleydavidson.welcome.naviextras.com kliknij przycisk Pobierz wersję Mac.
 2. Program Boom!™ Box GTS Toolbox zostanie pobrany automatycznie.
 3. Pobrany plik instalacyjny znajdziesz w folderze Pobrane.
 4. Aby rozpocząć instalację, kliknij dwukrotnie plik instalacyjny, a następnie przeciągnij i upuść ikonę HDBoomBoxGTSToolbox do folderu Aplikacje.
 5. Aby uruchomić program Boom!™ Box GTS Toolbox, kliknij ikonę HDBoomBoxGTSToolbox w folderze Aplikacje lub uruchom go za pośrednictwem Launchpada.

UWAGA: Jeśli system OS X został zaktualizowany do wersji Catalina, aplikacja Boom!™ Box GTS Toolbox będzie działać tylko w przypadku usunięcia poprzedniej wersji aplikacji Boom!™ Box GTS Toolbox i pobrania jej najnowszej wersji.
Podczas pierwszego użycia aplikacji Boom!™ Box GTS Toolbox w systemie macOS Catalina, należy udzielić dodatkowych uprawnień, aby umożliwić dostęp aplikacji do plików przechowywanych na nośniku danych/urządzeniu. Jeśli uprawnienia nie zostaną udzielone, uruchomienie aplikacji Boom!™ Box GTS Toolbox nie będzie już możliwe.

3 — Synchronizowanie danych nawigacyjnych

Za pomocą programu Toolbox można aktualizować mapy i zawartość systemu nawigacyjnego, ale najpierw należy zsynchronizować je z programem. Można to zrobić, używając nośnika pamięci USB:

 1. Włóż nośnik pamięci USB do systemu nawigacyjnego Boom!™ Box GTS i włącz system.
 2. Naciśnij przycisk Konfiguracja > Informacje o systemie > Nawigacja > Eksportuj aktualizację >
 3. Naciśnij wybrane urządzenie na ekranie.
 4. Eksport danych rozpocznie się automatycznie. Dane z systemu nawigacyjnego zostaną zsynchronizowane z nośnikiem pamięci USB.

  UWAGA: nie odłączaj nośnika pamięci USB, dopóki eksportowanie danych przez system nawigacyjny się nie zakończy.

 5. Wyjmij nośnik USB z systemu nawigacyjnego.

Po pobraniu lub zakupie nowych aktualizacji map wykonaj te same czynności synchronizacji, które opisano powyżej. W systemie zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie zainstalowania nowej aktualizacji map w systemie nawigacyjnym. Naciśnij przycisk Instaluj teraz, aby rozpocząć instalację, albo Nie, aby zrobić to później.

4 — Logowanie i rejestracja

4.1 Logowanie

 1. Uruchom program Boom!™ Box GTS Toolbox, korzystając z menu Start albo (w systemie operacyjnym OS X) z folderu Aplikacje lub Launchpada.
 2. Podłącz nośnik pamięci USB (zsynchronizowany z systemem nawigacyjnym, patrz część 3) do komputera.
 3. Kliknij przycisk Zaloguj się.
 4. Wpisz swój adres e-mail i hasło (co najmniej 6 znaków).

Jeśli nie pamiętasz hasła i zamierzasz poprosić o nowe, kliknij łącze Zapomniane hasło.

4.2 Rejestracja

 1. Aby utworzyć nowe konto, wybierz opcję Zarejestruj.
 2. Wprowadź imię i nazwisko.
 3. Wybierz kraj zamieszkania z listy rozwijanej i wpisz swój adres e-mail. Kliknij przycisk DALEJ, aby kontynuować.
 4. Wprowadź hasło i potwierdź je.
 5. Aby zasubskrybować informacje o dostępności nowych map, zaznacz odpowiednie pole.
 6. Przeczytaj Warunki i postanowienia, a następnie kliknij przycisk Akceptuję.

Jeśli masz prawo do bezpłatnych aktualizacji, w systemie nastąpi przekierowanie do ekranu Sekcja aktualizacji. W przeciwnym razie zostanie wyświetlony ekran główny.

5 — Kup aktualizacje i materiały dodatkowe

 1. Zaloguj się do programu Boom!™ Box GTS Toolbox i na ekranie głównym wybierz opcję Kup zawartość.
 2. Kliknij aktualizację map, którą zamierzasz kupić.
 3. Złóż zamówienie, klikając przycisk Kup za xx USD.
 4. Wpisz swoje dane do faktury i kliknij przycisk Dalej. Jeśli w programie Boom!™ Box GTS Toolbox masz już zakupioną zawartość, Twój adres będzie wcześniej zapamiętany. Modyfikacja wystawionych faktur nie jest możliwa. Przed kontynuowaniem procedury płatności należy więc dokładnie sprawdzić podane informacje.
 5. Przeczytaj Warunki zakupu i kliknij przycisk PŁATNOŚĆ.
 6. Wybierz typ karty kredytowej lub debetowej i wprowadź dane karty.
 7. Po przetworzeniu płatności kliknij przycisk Zainstaluj.
 8. Wybierz zawartość, którą należy zainstalować, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj.
 9. Wyjmij nośnik pamięci USB, włóż go systemu nawigacji w pojeździe i wczytaj aktualizację map (patrz część 3 — Synchronizowanie danych nawigacyjnych).

6 — Pobieranie i instalowanie zakupionych lub bezpłatnych aktualizacji map

 1. Na ekranie głównym wybierz opcję Sekcja aktualizacji.

  Są tam wyświetlone:
  • zakupione pozycje,
  • bezpłatne aktualizacje i dodatki, z których masz prawo skorzystać.
 2. Zaznacz pole obok wybranej dostępnej zawartości.
 3. Kliknij przycisk Zainstaluj.
  • Paski postępu przedstawiają postęp pobierania i instalacji.
  • Poczekaj, aż proces zostanie zakończony, tzn. zostanie wyświetlony komunikat o powodzeniu instalacji. Nie przerywaj procesu instalacji.

UWAGA: jeśli na nośniku pamięci USB nie ma wystarczająco dużo wolnego miejsca (zalecane: 16 GB), zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy. Kliknij przycisk Później i zwolnij miejsce na nośniku pamięci, a następnie spróbuj pobrać zawartość ponownie.

UWAGA: Jeśli w systemie nawigacyjnym nie ma wystarczająco dużo wolnego miejsca, w systemie nastąpi przekierowanie do ekranu Zarządzaj zawartością w programie Toolbox, gdzie można zwolnić trochę miejsca, zaznaczając i usuwając niepotrzebną zawartość (patrz część 9.6).

Proces pobierania może trwać nieco dłużej w zależności od prędkości połączenia internetowego.

Proces pobierania może zostać przerwany w razie wystąpienia jednego z poniższych zdarzeń:

 • Występuje problem z połączeniem z Internetem; możesz rozpocząć pobieranie ponownie spróbować lub skontaktować się z dostawcą usług internetowych.
 • Wystąpił błąd; możesz rozpocząć pobieranie ponownie lub skontaktować się z działem obsługi klienta (patrz część 8).
 • Proces pobierania został przerwany przez kliknięcie przycisku Anuluj.

7 — Wymiana międzykontynentalna

Jeśli planujesz podróż na inny kontynent, możesz w każdej chwili zaktualizować swój system nawigacyjny o mapę tego kontynentu, a potem w dowolnym momencie przywrócić oryginalną mapę (najnowszą zakupioną lub pobraną). Możesz wybierać pomiędzy różnymi kontynentami, takimi jak Europa, Ameryka Północna, Ameryka Południowa itp.

UWAGA: nie można wybrać wielu kontynentów jednocześnie. Na tym samym urządzeniu nie można zainstalować w tym samym czasie map dwóch różnych kontynentów.

 1. Uruchom program Boom!™ Box GTS Toolbox.
 2. Podłącz nośnik pamięci USB (zsynchronizowany z systemem nawigacyjnym, patrz część 3) do komputera.
 3. Zaloguj się.
 4. Kliknij ikonę ekranu głównego na lewym pasku bocznym i przejdź do sekcji Kup zawartość na ekranie głównym.
 5. Wybierz i kup mapę wybranego regionu. (Szczegółowe informacje można znaleźć w części 5).
 6. Po przetworzeniu płatności system przekieruje Cię do ekranu Sekcja aktualizacji.
 7. Wybierz mapę innego regionu, którą należy pobrać.
 8. Aby zainstalować zawartość, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

7.1 Przywracanie oryginalnej zawartości mapy

Oryginalną mapę można przywrócić w każdej chwili za pomocą programu Boom!™ Box GTS Toolbox.

 1. Uruchom program Boom!™ Box GTS Toolbox.
 2. Podłącz nośnik pamięci USB (zsynchronizowany z systemem nawigacyjnym, patrz część 3) do komputera.
 3. W systemie nastąpi przekierowanie do ekranu Sekcja aktualizacji na ekranie głównym.
 4. Wybierz mapę macierzystego regionu, którą należy przywrócić, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

8 — Obsługa klienta

Jeśli masz pytania, skargi lub jakiekolwiek problemy podczas korzystania z programu Boom!™ Box GTS Toolbox, możesz skontaktować się z działem obsługi klienta.

 • Na lewym górnym pasku bocznym kliknij ikonę ? i wybierz pozycję Obsługa klienta.

Tutaj znajdziesz numery kontaktowe działu obsługi klienta, instrukcje dotyczące korzystania z programu, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz łącza do strony o firmie i obowiązujących zasad.

Używam komputera Mac i nie mogę uruchomić aplikacji Boom!™ Box GTS Toolbox. Co mam zrobić?

Jeśli system OS X został zaktualizowany do wersji Catalina, aplikacja Boom!™ Box GTS Toolbox będzie działać tylko w przypadku usunięcia poprzedniej wersji aplikacji Boom!™ Box GTS Toolbox i pobrania jej najnowszej wersji.

Na co muszę zwrócić uwagę podczas pierwszego użycia?

Podczas pierwszego użycia aplikacji Boom!™ Box GTS Toolbox w systemie macOS Catalina, należy udzielić dodatkowych uprawnień, aby umożliwić dostęp aplikacji do plików przechowywanych na nośniku danych/urządzeniu. Jeśli uprawnienia nie zostaną udzielone, uruchomienie aplikacji Boom!™ Box GTS Toolbox nie będzie już możliwe.

Czy mogę później zmienić ustawienia uprawnień aplikacji?

Uprawnienia aplikacji można zmienić w dowolnej chwili w preferencjach systemu. Przejdź do opcji Bezpieczeństwo i prywatność > Pliki i foldery oraz zaznacz pole wyboru obok pozycji Wolumeny wymienne w aplikacji Boom!™ Box GTS Toolbox.

9 — Ustawienia

Po zalogowaniu się można przejść do ekranów Ustawienia, Historia, Język i Informacje o urządzeniu. Służy do tego lewy pasek boczny dostępny na każdej stronie.

9.1 Informacje o urządzeniu

Tu możesz sprawdzić identyfikator urządzenia oraz ilość wykorzystanego i wolnego miejsca w jego pamięci.

UWAGA: Jeśli w urządzeniu nie ma wystarczająco dużo miejsca, konieczne będzie usunięcie części zawartości (patrz część Zarządzanie zawartością).

9.2 Język

Program Boom!™ Box GTS Toolbox jest dostępny w 14 językach (angielskim, czeskim, francuskim, francuskim kanadyjskim, hiszpańskim, hiszpańskim meksykańskim, holenderskim, niemieckim, włoskim, polskim, portugalskim, portugalskim brazylijskim, rosyjskim i tureckim).

 1. Kliknij pasek menu w lewym górnym rogu.
 2. Wybierz język.
 3. Wybierz język, który należy ustawić.

9.3 Historia

Tu zawsze możesz sprawdzić i zobaczyć całą zainstalowaną zawartość. Wybierz pozycję, aby sprawdzić szczegóły transakcji, lub kliknij łącze Pokaż fakturę, aby zobaczyć fakturę za daną transakcję.

9.4 Ustawienia

W tym miejscu możesz:

 • wyczyść bufor pobierania;
 • zarządzać zawartością, aby zwolnić miejsce w urządzeniu nawigacyjnym.

9.5 Moje konto

W tym miejscu możesz:

 • zmienić adres do faktury, klikając przycisk Adres do faktury;
 • zmienić adres e-mail, klikając przycisk Zmień adres e-mail;
 • przejrzeć poprzednie zakupy i faktury, klikając przycisk Moje zakupy;
 • zmienić ustawienia subskrypcji powiadomień e-mail, klikając przycisk Powiadomienia;
 • usunąć konto użytkownika, klikając przycisk Usuń konto użytkownika.

UWAGA: jeśli zdecydujesz się usunąć swoje konto w programie Toolbox, aktualizowanie systemu nawigacyjnego nie będzie już możliwe. Aby później pobrać aktualizacje map, będzie trzeba utworzyć nowe konto w programie Toolbox.

9.6 Zarządzanie zawartością

Funkcja zarządzania zawartością umożliwia zmianę bieżącej zawartości urządzenia w zależności od preferowanych stanów lub krajów.

Bezpiecznej podróży!

Informujemy, że ta witryna używa małych plików tekstowych (cookies) w celu gromadzenia anonimowych danych na temat wejść użytkownika na witrynę, dzięki czemu nasze sprofilowane reklamy będą mogły trafić do odpowiednich odbiorców. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Zasadami ochrony prywatności. Klikając poniższy przycisk, zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie. Aby w przyszłości wyłączyć pliki cookie, zmodyfikuj ustawienia przeglądarki.

Dowiedz się więcejZgadzam się